日系紧凑型SUV标杆:RAV4荣放外不雅健壮,实用性强

日系紧凑型SUV标杆:RAV4荣放外不雅健壮,实用性强

作为日系紧凑型车的标杆之一 ,RAV4荣放的销量一直居高不下,与CR-V 、日产奇骏一路在海内紧凑型市场称雄。今朝天下都在鼎力大举鞭策新能源车型,RAV4固然也不肯意被丢弃 ,推出了自家双擎版本的车型,不外今天咱们照旧体验传统的燃油款车型:RAV4 荣放2021款2.0L CVT两驱风俗版,相识一下它到底在哪方面精彩 。

从外不雅来看 ,荣放总体显患上很是健壮,营建出一种挑战钢铁森林的气力感,棱角分明的分体式年夜灯凸显出较着的气力感 ,设计宽扁的中网与双侧雾灯、下侧熏玄色的下包抄相容 ,立体感很强,联合在一路就似乎一张抽象的脸,让我有一种面临日系漫画中“酒吞孺子”形象的觉得 ,很是怪异,辨识度很强。

车身侧面依然用健壮的线条营建出较强的气力感,总体显患上较为丰满 ,悬浮式设计的前脸与后方的尾翼,营建出必然运动感,同时双色设计的外后视镜撑持电动调治、电动折叠以及加热功效 ,紧跟潮水。车尾处延续了整个外不雅的造型气势派头,显患上很是方正,简朴了然的线条营建出了强盛的气力感以及立体感 。尾灯设计中规中矩 ,与位置偏上的镀铬下包抄一路提高了车尾的视觉重心高度,整个车看起来气魄统统。

RAV4荣放的整个内饰都以实用性为主,没有太多的设计感以及高级感 ,中控面板接纳皮质质料搭配缝线来晋升档次感 ,手感较好,标的目的盘接纳了平凡的三幅式标的目的盘,让人难以接管的是标的目的盘的材质是硬塑料。全系车型都没有接纳全液晶仪表盘 ,在2021款2.0L CVT两驱风俗版,接纳了非全液晶的7英寸仪表盘,显示效果一般 。中控屏幕接纳了10.1英寸的悬浮式年夜屏 ,撑持车联网等重要功效和较多主流APP,除了最低配车型外,全系标配了360度全景影像功效 ,不外画面的拼接与实际质量体现都不算很好。车身内部具备双温区主动空调,而且有对于应的实体按键以及旋钮,利便驾驶者举行盲操 ,不外没有此刻风行的空气净化器。

荣放的座椅接纳了织物面料,主驾撑持十向电动调治,可是副驾仅撑持手动调治 。身高175cm的体验者在前排适合坐姿 ,头部残剩空间一拳 ,连结座椅位置稳定,此时后排头部空间一拳四指,腿部空间两拳 ,总体恬静度较高 。后排地台中心具备抬高突出,必然水平上影响后排中间乘坐体验,可是由于坐垫以及靠违都较为柔软 ,不会太让人难以忍耐。

在储物方面,荣放体现患上比力优异,中控台下方的储物格底部做了防滑处置惩罚 ,仪表盘左边具备储物格,可以短期放置一些单据,同时手套箱上方具备很是实用的储物空间 ,可以放置许多偏小的物品,至于其他位置的储物空间与年夜大都车型相似,而尔后备箱位置通例容积540L ,可轻松放置三个四个中等尺寸的行李箱。假如再加之后排座椅放倒 ,载物空间还会年夜幅度增长 。

动力方面使用了2.0L天然吸气策动机,最年夜功率171马力,峰值扭矩209牛·米 ,匹配了可以模仿十挡的CVT变速箱。虽然动力数据不是很强盛,可是家庭一样平常使用,而且变速箱平顺性很是强 ,基本没有抑扬感。底盘接纳了前麦弗逊式自力悬架 、后双叉臂式自力悬架,对于于底盘的震惊过滤效果较强,车内不会感触感染到太甚较着的震惊 ,乘坐感触感染较为恬静 。

总结:RAV4 荣放2021款2.0L CVT两驱风俗版今朝售价19.58万,加之各地平台优惠,落地不到20万 ,具备性价比,依附它精彩的健壮外不雅、超等实用的内部空间,和沉稳耐用的动力体现 ,荣放的市场竞争力很是强盛 ,不愧是日系紧凑型SUV的标杆之一。

tvt体育平台app-手机应用下载
【读音】:

zuò wéi rì xì jǐn còu xíng chē de biāo gǎn zhī yī ,RAV4róng fàng de xiāo liàng yī zhí jū gāo bú xià ,yǔ CR-V、rì chǎn qí jun4 yī lù zài hǎi nèi jǐn còu xíng shì chǎng chēng xióng 。jīn cháo tiān xià dōu zài dǐng lì dà jǔ biān cè xīn néng yuán chē xíng ,RAV4gù rán yě bú kěn yì bèi diū qì ,tuī chū le zì jiā shuāng qíng bǎn běn de chē xíng ,bú wài jīn tiān zán men zhào jiù tǐ yàn chuán tǒng de rán yóu kuǎn chē xíng :RAV4 róng fàng 2021kuǎn 2.0L CVTliǎng qū fēng sú bǎn ,xiàng shí yī xià tā dào dǐ zài nǎ fāng miàn jīng cǎi 。

cóng wài bú yǎ lái kàn ,róng fàng zǒng tǐ xiǎn huàn shàng hěn shì jiàn zhuàng ,yíng jiàn chū yī zhǒng tiāo zhàn gāng tiě sēn lín de qì lì gǎn ,léng jiǎo fèn míng de fèn tǐ shì nián yè dēng tū xiǎn chū jiào zhe de qì lì gǎn ,shè jì kuān biǎn de zhōng wǎng yǔ shuāng cè wù dēng 、xià cè xūn xuán sè de xià bāo chāo xiàng róng ,lì tǐ gǎn hěn qiáng ,lián hé zài yī lù jiù sì hū yī zhāng chōu xiàng de liǎn ,ràng wǒ yǒu yī zhǒng miàn lín rì xì màn huà zhōng “jiǔ tūn rú zǐ ”xíng xiàng de jiào dé ,hěn shì guài yì ,biàn shí dù hěn qiáng 。

chē shēn cè miàn yī rán yòng jiàn zhuàng de xiàn tiáo yíng jiàn chū jiào qiáng de qì lì gǎn ,zǒng tǐ xiǎn huàn shàng jiào wéi fēng mǎn ,xuán fú shì shè jì de qián liǎn yǔ hòu fāng de wěi yì ,yíng jiàn chū bì rán yùn dòng gǎn ,tóng shí shuāng sè shè jì de wài hòu shì jìng chēng chí diàn dòng diào zhì 、diàn dòng shé dié yǐ jí jiā rè gōng xiào ,jǐn gēn cháo shuǐ 。chē wěi chù yán xù le zhěng gè wài bú yǎ de zào xíng qì shì pài tóu ,xiǎn huàn shàng hěn shì fāng zhèng ,jiǎn pǔ le rán de xiàn tiáo yíng jiàn chū le qiáng shèng de qì lì gǎn yǐ jí lì tǐ gǎn 。wěi dēng shè jì zhōng guī zhōng jǔ ,yǔ wèi zhì piān shàng de dù gè xià bāo chāo yī lù tí gāo le chē wěi de shì jiào zhòng xīn gāo dù ,zhěng gè chē kàn qǐ lái qì pò tǒng tǒng 。

RAV4róng fàng de zhěng gè nèi shì dōu yǐ shí yòng xìng wéi zhǔ ,méi yǒu tài duō de shè jì gǎn yǐ jí gāo jí gǎn ,zhōng kòng miàn bǎn jiē nà pí zhì zhì liào dā pèi féng xiàn lái jìn shēng dàng cì gǎn ,shǒu gǎn jiào hǎo ,biāo de mù de pán jiē nà le píng fán de sān fú shì biāo de mù de pán ,ràng rén nán yǐ jiē guǎn de shì biāo de mù de pán de cái zhì shì yìng sù liào 。quán xì chē xíng dōu méi yǒu jiē nà quán yè jīng yí biǎo pán ,zài 2021kuǎn 2.0L CVTliǎng qū fēng sú bǎn ,jiē nà le fēi quán yè jīng de 7yīng cùn yí biǎo pán ,xiǎn shì xiào guǒ yī bān 。zhōng kòng píng mù jiē nà le 10.1yīng cùn de xuán fú shì nián yè píng ,chēng chí chē lián wǎng děng zhòng yào gōng xiào hé jiào duō zhǔ liú APP,chú le zuì dī pèi chē xíng wài ,quán xì biāo pèi le 360dù quán jǐng yǐng xiàng gōng xiào ,bú wài huà miàn de pīn jiē yǔ shí jì zhì liàng tǐ xiàn dōu bú suàn hěn hǎo 。chē shēn nèi bù jù bèi shuāng wēn qū zhǔ dòng kōng diào ,ér qiě yǒu duì yú yīng de shí tǐ àn jiàn yǐ jí xuán niǔ ,lì biàn jià shǐ zhě jǔ háng máng cāo ,bú wài méi yǒu cǐ kè fēng háng de kōng qì jìng huà qì 。

róng fàng de zuò yǐ jiē nà le zhī wù miàn liào ,zhǔ jià chēng chí shí xiàng diàn dòng diào zhì ,kě shì fù jià jǐn chēng chí shǒu dòng diào zhì 。shēn gāo 175cmde tǐ yàn zhě zài qián pái shì hé zuò zī ,tóu bù cán shèng kōng jiān yī quán ,lián jié zuò yǐ wèi zhì wěn dìng ,cǐ shí hòu pái tóu bù kōng jiān yī quán sì zhǐ ,tuǐ bù kōng jiān liǎng quán ,zǒng tǐ tián jìng dù jiào gāo 。hòu pái dì tái zhōng xīn jù bèi tái gāo tū chū ,bì rán shuǐ píng shàng yǐng xiǎng hòu pái zhōng jiān chéng zuò tǐ yàn ,kě shì yóu yú zuò diàn yǐ jí kào wéi dōu jiào wéi róu ruǎn ,bú huì tài ràng rén nán yǐ rěn nài 。

zài chǔ wù fāng miàn ,róng fàng tǐ xiàn huàn shàng bǐ lì yōu yì ,zhōng kòng tái xià fāng de chǔ wù gé dǐ bù zuò le fáng huá chù zhì chéng fá ,yí biǎo pán zuǒ biān jù bèi chǔ wù gé ,kě yǐ duǎn qī fàng zhì yī xiē dān jù ,tóng shí shǒu tào xiāng shàng fāng jù bèi hěn shì shí yòng de chǔ wù kōng jiān ,kě yǐ fàng zhì xǔ duō piān xiǎo de wù pǐn ,zhì yú qí tā wèi zhì de chǔ wù kōng jiān yǔ nián yè dà dōu chē xíng xiàng sì ,ér ěr hòu bèi xiāng wèi zhì tōng lì róng jī 540L,kě qīng sōng fàng zhì sān gè sì gè zhōng děng chǐ cùn de háng lǐ xiāng 。jiǎ rú zài jiā zhī hòu pái zuò yǐ fàng dǎo ,zǎi wù kōng jiān hái huì nián yè fú dù zēng zhǎng 。

dòng lì fāng miàn shǐ yòng le 2.0Ltiān rán xī qì cè dòng jī ,zuì nián yè gōng lǜ 171mǎ lì ,fēng zhí niǔ jǔ 209niú ·mǐ ,pǐ pèi le kě yǐ mó fǎng shí dǎng de CVTbiàn sù xiāng 。suī rán dòng lì shù jù bú shì hěn qiáng shèng ,kě shì jiā tíng yī yàng píng cháng shǐ yòng ,ér qiě biàn sù xiāng píng shùn xìng hěn shì qiáng ,jī běn méi yǒu yì yáng gǎn 。dǐ pán jiē nà le qián mài fú xùn shì zì lì xuán jià 、hòu shuāng chā bì shì zì lì xuán jià ,duì yú yú dǐ pán de zhèn jīng guò lǜ xiào guǒ jiào qiáng ,chē nèi bú huì gǎn chù gǎn rǎn dào tài shèn jiào zhe de zhèn jīng ,chéng zuò gǎn chù gǎn rǎn jiào wéi tián jìng 。

zǒng jié :RAV4 róng fàng 2021kuǎn 2.0L CVTliǎng qū fēng sú bǎn jīn cháo shòu jià 19.58wàn ,jiā zhī gè dì píng tái yōu huì ,luò dì bú dào 20wàn ,jù bèi xìng jià bǐ ,yī fù tā jīng cǎi de jiàn zhuàng wài bú yǎ 、chāo děng shí yòng de nèi bù kōng jiān ,hé chén wěn nài yòng de dòng lì tǐ xiàn ,róng fàng de shì chǎng jìng zhēng lì hěn shì qiáng shèng ,bú kuì shì rì xì jǐn còu xíng SUVde biāo gǎn zhī yī 。

leave a comments

image