8.48万元起!新款GS3 POWER要做“8万级性价比之王”?

8.48万元起!新款GS3 POWER要做“8万级性价比之王”?

4 月 7 日,广汽传祺 2022 款 GS3 POWER 在广汽传祺杭州工场正式下线 ,并同步上市。新车共推出 4 个差别配置版本车型 ,售价区间为 8.48-10.28 万元 。

作为年度改款车型,新车依旧延续广汽传祺经典的家族式设计语言,同时为了更好满意当前年青一代用户购车寻求 ,新车在原本根蒂根基上增长了很多彰显运动的设计元素,如劲享版以及劲智版新增的皓月灰车身 + 黄色装饰件配色方案,在格栅 、轮毂 、翼子板等部位以黄色装点 ,付与了整车活泼、年青的特点 。

值患上一提的是,新车勾销了位于尾门上的 Trumpchi 英文标识,并在 GS3 车型标识右边增长了 POWER 字样 ,以凸显新车的身份。

一样的,内饰也融入了很多黄色装饰举行粉饰,与外不雅配色形成呼应 ,使患上总体内饰气氛更显运动时尚。此外,在设计层面,新车依旧保留了旧款车型的设计气势派头 ,近似双联屏的仪表 + 中控屏的设计搭配三辐式多功效标的目的盘的视觉效果也很是出彩 。

配置方面 ,新车全系标配 10.25 英寸触控屏以及 CarLife&CarPlay 智能手机互接洽统,劲享版车型还新增华为 HiCar 智能手机互接洽统与车载 Wi-Fi,可以让座驾与手机、其他华为装备实现全互联。此外 ,劲享版配备聪明传祺 T-BOX 智能长途助手,可实现长途节制车辆,并提供智能安全防盗办事与紧迫营救办事。

动力方面 ,新车将继承搭载 1.5T 高 / 低功率策动机,此中高功率版本最年夜马力为 169 匹,峰值扭矩为 265 牛 · 米 ,匹配 6 挡手自一体变速箱;低功率版本最年夜马力为 163 匹,峰值扭矩为 235 牛 · 米,匹配 6 速手动变速箱 。

8.48-10.28 万元 ,2022 款 GS3 POWER 这个售价区间堪称是增配不增价,而且针对于年青一代用户购车需求做了诸多的优化以及进级,相较于旧款车型总体产物力也是目睹的晋升 ,信赖将来将会有越发精彩的市场体现。

tvt体育平台app-手机应用下载
【读音】:

4 yuè 7 rì ,guǎng qì chuán qí 2022 kuǎn GS3 POWER zài guǎng qì chuán qí háng zhōu gōng chǎng zhèng shì xià xiàn ,bìng tóng bù shàng shì 。xīn chē gòng tuī chū 4 gè chà bié pèi zhì bǎn běn chē xíng ,shòu jià qū jiān wéi 8.48-10.28 wàn yuán 。

zuò wéi nián dù gǎi kuǎn chē xíng ,xīn chē yī jiù yán xù guǎng qì chuán qí jīng diǎn de jiā zú shì shè jì yǔ yán ,tóng shí wéi le gèng hǎo mǎn yì dāng qián nián qīng yī dài yòng hù gòu chē xún qiú ,xīn chē zài yuán běn gēn dì gēn jī shàng zēng zhǎng le hěn duō zhāng xiǎn yùn dòng de shè jì yuán sù ,rú jìn xiǎng bǎn yǐ jí jìn zhì bǎn xīn zēng de hào yuè huī chē shēn + huáng sè zhuāng shì jiàn pèi sè fāng àn ,zài gé shān 、lún gū 、yì zǐ bǎn děng bù wèi yǐ huáng sè zhuāng diǎn ,fù yǔ le zhěng chē huó pō 、nián qīng de tè diǎn 。

zhí huàn shàng yī tí de shì ,xīn chē gōu xiāo le wèi yú wěi mén shàng de Trumpchi yīng wén biāo shí ,bìng zài GS3 chē xíng biāo shí yòu biān zēng zhǎng le POWER zì yàng ,yǐ tū xiǎn xīn chē de shēn fèn 。

yī yàng de ,nèi shì yě róng rù le hěn duō huáng sè zhuāng shì jǔ háng fěn shì ,yǔ wài bú yǎ pèi sè xíng chéng hū yīng ,shǐ huàn shàng zǒng tǐ nèi shì qì fēn gèng xiǎn yùn dòng shí shàng 。cǐ wài ,zài shè jì céng miàn ,xīn chē yī jiù bǎo liú le jiù kuǎn chē xíng de shè jì qì shì pài tóu ,jìn sì shuāng lián píng de yí biǎo + zhōng kòng píng de shè jì dā pèi sān fú shì duō gōng xiào biāo de mù de pán de shì jiào xiào guǒ yě hěn shì chū cǎi 。

pèi zhì fāng miàn ,xīn chē quán xì biāo pèi 10.25 yīng cùn chù kòng píng yǐ jí CarLife&CarPlay zhì néng shǒu jī hù jiē qià tǒng ,jìn xiǎng bǎn chē xíng hái xīn zēng huá wéi HiCar zhì néng shǒu jī hù jiē qià tǒng yǔ chē zǎi Wi-Fi,kě yǐ ràng zuò jià yǔ shǒu jī 、qí tā huá wéi zhuāng bèi shí xiàn quán hù lián 。cǐ wài ,jìn xiǎng bǎn pèi bèi cōng míng chuán qí T-BOX zhì néng zhǎng tú zhù shǒu ,kě shí xiàn zhǎng tú jiē zhì chē liàng ,bìng tí gòng zhì néng ān quán fáng dào bàn shì yǔ jǐn pò yíng jiù bàn shì 。

dòng lì fāng miàn ,xīn chē jiāng jì chéng dā zǎi 1.5T gāo / dī gōng lǜ cè dòng jī ,cǐ zhōng gāo gōng lǜ bǎn běn zuì nián yè mǎ lì wéi 169 pǐ ,fēng zhí niǔ jǔ wéi 265 niú · mǐ ,pǐ pèi 6 dǎng shǒu zì yī tǐ biàn sù xiāng ;dī gōng lǜ bǎn běn zuì nián yè mǎ lì wéi 163 pǐ ,fēng zhí niǔ jǔ wéi 235 niú · mǐ ,pǐ pèi 6 sù shǒu dòng biàn sù xiāng 。

8.48-10.28 wàn yuán ,2022 kuǎn GS3 POWER zhè gè shòu jià qū jiān kān chēng shì zēng pèi bú zēng jià ,ér qiě zhēn duì yú nián qīng yī dài yòng hù gòu chē xū qiú zuò le zhū duō de yōu huà yǐ jí jìn jí ,xiàng jiào yú jiù kuǎn chē xíng zǒng tǐ chǎn wù lì yě shì mù dǔ de jìn shēng ,xìn lài jiāng lái jiāng huì yǒu yuè fā jīng cǎi de shì chǎng tǐ xiàn 。

leave a comments

image